FAQs Complain Problems

मुख्य समाचारः-

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलव्ध गराइने राहत सम्बन्धी नमुना मापदण्ड.pdf ८०/८१ 10/04/2023 - 18:34 PDF icon असंगठित क्षेत्रमा ............... नमुना मापदण्ड.pdf
अध्यक्ष कृषि आधुनिकरण परियोजना ८०/८१ 10/04/2023 - 18:25 PDF icon अध्यक्ष कृषि आधुनिकरण परियोजना.pdf
आर्थिक ऐन मोहन्याल गाउँपालिका ८०/८१ 10/04/2023 - 18:24 PDF icon आर्थिक ऐन मोहन्याल गाउँपालिका.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली ८०/८१ 10/04/2023 - 18:22 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली.pdf
गाउँ कर्यापालिका कार्यसम्पदन नियमावलि २०७४ ८०/८१ 10/04/2023 - 18:22 PDF icon गाउँ कर्यापालिका कार्यसम्पदन नियमावलि २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074 ८०/८१ 10/04/2023 - 18:21 PDF icon गाउँकार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074 (1).pdf
मोहन्यल गाउँपालिका सहकारि ऐन २०७४ ८०/८१ 10/04/2023 - 18:20 PDF icon मोहन्यल गाउँपालिका सहकारि ऐन २०७४.pdf
मोहन्याल गाउँसभा संचालन कार्यविधि 2074 ८०/८१ 10/04/2023 - 18:18 PDF icon मोहन्यल गाउँसभा संचालन कार्यविधि 2074.pdf
मोहन्याल गाउँपालिका आकस्मिक विपद ब्यवस्थापन कोष निर्देशिका ८०/८१ 10/04/2023 - 18:16 PDF icon मोहन्याल गाउँपालिका आकस्मिक विपद ब्यवस्थापन कोष निर्देशिका.pdf
स्वास्थ्य ऐन २०७८-मोहन्याल गाउँपालिका ८०/८१ 10/04/2023 - 18:13 PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७८-मोहन्याल गाउँपालिका.pdf