FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मोहन्याल गाउँपालिका रातो किताब आ.व. २०७७/०७८

७७/७८ 01/27/2021 - 23:08 PDF icon मोहन्याल गाउँपालिका रातो किताब.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेट कार्यक्रम

७७/७८ 08/10/2020 - 16:16 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेट कार्यक्रम

मोहन्याल गा.पा आ.ब . २०७७/०७८ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2020 - 15:33 PDF icon निति तथा कार्यक्रम _ 2077.078.pdf

मोहन्याल गाउँपालिका खिमडी कैलाली को covid 19 को लागि राहत वितरण तथा ब्यबस्थापन सामग्री सम्बन्धि सूचना तेर्सो पटक प्रकासित सूचना

७६/७७ 04/22/2020 - 17:18 PDF icon tendar rahat.pdf

असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइनेराहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ (परिमार्जन सहित)

७६/७७ 04/09/2020 - 16:58 PDF icon rahatbitaran mapdanda.pdf, PDF icon राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण अर्थात् फारम

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६

७६/७७ 04/09/2020 - 16:40 PDF icon कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन सम्बन्धि

प्रदेश नं ७ को आर्थकि वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य

७५/७६ 06/18/2018 - 23:29 PDF icon बजेट वक्तव्य 2075-076 .pdf

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट भासण पुस्तिका

७५/७६ 06/18/2018 - 22:28 PDF icon Budget Speech 2075(1).pdf