FAQs Complain Problems

मुख्य समाचारः-

ग्यालरी

अध्यक्ष कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत एक घर ८० बिरुवा वितरण कार्यक्रम मोहन्याल गा.पा १ देखि ७ वडा

मिति: 06/25/2020 - 16:20
अध्यक्ष कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत एक घर ८० बिरुवा वितरण कार्यक्रम मोहन्याल गा.पा १ देखि ७ वडा, अध्यक्ष कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत एक घर ८० बिरुवा वितरण कार्यक्रम मोहन्याल गा.पा १ देखि ७ वडा

मोहन्याल गा.पा वडा नं.३ अन्तर्गत भकारो सुधार  कार्यक्रम

मिति: 06/25/2020 - 16:10
मोहन्याल गा.पा वडा नं.३ अन्तर्गत भकारो सुधार  कार्यक्रम

मोहन्याल गा.पा वडा नं ६ सोल्टा बेमौसमी तरकारी खेति अनुगमन

मिति: 06/25/2020 - 16:09
मोहन्याल गा.पा वडा नं ६ सोल्टा बेमौसमी तरकारी खेति अनुगमन

मोहन्याल गा.पा वडा नं. ५ को साना सिचाई कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरी निर्माण

मिति: 06/25/2020 - 16:07
मोहन्याल गा.पा वडा नं. ५ को साना सिचाई कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरी निर्माण

मोहन्याल गा.पा को माटो परिक्षण गर्दै क्षेत्रीय माटो परिक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुर कन्चनपुर

मिति: 06/25/2020 - 16:01
मोहन्याल गा.पा को माटो परिक्षण गर्दै क्षेत्रीय माटो परिक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुर कन्चनपुर

मोहन्याल गा.पा आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट तथा नीति  कार्यक्रमको उद्घाटन

मिति: 06/25/2020 - 15:38
मोहन्याल गा.पा आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट तथा नीति  कार्यक्रमको उद्घाटन, मोहन्याल गा.पा आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट तथा नीति  कार्यक्रमको उद्घाटन, मोहन्याल गा.पा आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट तथा नीति  कार्यक्रमको उद्घाटन