FAQs Complain Problems

मुख्य समाचारः-

सूचना तथा समाचार

मिनीकिट वितरण कार्यक्रम का लागि कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

,

मिनरल ब्लक वितरण कार्यक्रम सम्बन्धी कोटेशन पेश गर्ने सार्वजनिक सूचना

,

 दर रेट पेश गर्ने व्यवसायी/ फर्मले तपसिल वमोजिमका कागजात सहित लिखित निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। 
   १. दररेट पेश गर्ने व्यहोरा सम्बन्धको निवेदन 
   २. नविकरण भएको फर्म कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 
   ३. नविकरण भएको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 
   ४. मु. अ. क. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र 
   ५. आ. व. २०७९/०८० को करचुक्ता प्रमाणपत्र  । 
   निवेदन यस मोहन्याल गाउँपालिकाको इमेल : ito.mohanyalmun@gmail.com मार्फत वा स्वयं उपस्थित     भई पेश गर्न सकिने छ ।

कर्मचारी म्याद थप सम्बन्धमा ।

, , , ,

साना सिंचाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताब माग गर्ने सम्बन्धी सुचना

शुभकामना

व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

स्थानीय बिदा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

दर रेट पेश गर्ने व्यवसायी/ फर्मले तपसिल वमोजिमका कागजात सहित लिखित निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। 
   १. दररेट पेश गर्ने व्यहोरा सम्बन्धको निवेदन 
   २. नविकरण भएको फर्म कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 
   ३. नविकरण भएको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, 
   ४. मु. अ. क. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र 
   ५. आ. व. २०७९/०८० को करचुक्ता प्रमाणपत्र  । 
   निवेदन यस मोहन्याल गाउँपालिकाको इमेल : ito.mohanyalmun@gmail.com मार्फत वा स्वयं उपस्थित     भई पेश गर्न सकिने छ ।

शहिद, वेपत्ता तथा घाइते भएका व्यक्ति तथा निजको हकवालालाइ निवेदन दिने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Notice for Invitation For Bids . Supply and Delivery of Laptop, Smartphones, Printer, Multiplug and Pendrive